Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Sau đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo ở cấp độ Sau đại học, nhằm đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học có kiến thức, phương pháp luận và kỹ năng phân tích chuyên môn sâu về Hóa học công nghệ. Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng nâng cao, nhằm trang bị cho họ khả năng nghiên cứu, định hướng phát triển ngành hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng nghiên cứu. Học viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý và công nghệ hóa học. Trên cơ sở kiến thức được trang bị, học viên sẽ chọn đề tài nghiên cứu để thực hiện Luận văn Thạc sĩ và được sự hướng dẫn khoa học của các Giáo sư, Tiến sĩ có kinh nghiệm.

Học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học bậc Thạc sĩ Công nghệ hóa học (Master of Chemical Technology) sẽ có đầy đủ kiến thức tổng quan về hóa học, hướng phát triển trong tương lai của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có khả năng làm việc độc lập, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề chuyên môn do thực tiễn đề ra. Tùy theo lĩnh vực công tác của mỗi học viên mà kiến thức đào tạo được phát huy ở các khía cạnh khác nhau:

  • Đối với kỹ sư, cử nhân mới tốt nghiệp ra trường là giảng viên các trường đại học thì sự nâng cao kiến thức chuyên ngành là rất cần thiết, để từ đó sẽ có phương pháp logic giảng dạy truyền đạt kiến thức cho sinh viên dễ dàng hơn.
  • Đối với các chuyên viên của viện nghiên cứu, cán bộ của các doanh nghiệp thì kiến thức được trang bị ở cấp độ sau đại học giúp người học có khả năng định hướng phát triên nghiên cứu sâu, nhằm đưa thành tựu khao học ứng dụng vào cuộc sống

Lịch  học được bố trí vào các buổi tối trong tuần và ngày chủ nhật
Đề tài luận văn thạc sĩ được thực hiện tại các phòng thí nghiệm.

Xem các thông tin chi tiết về Thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học: tại đây.