Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 1 HK2/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2): Thời khóa biểu: các buổi tối trong tuần, thứ 7 và chủ nhật;
Thông báo V/v Về việc gia hạn nhận đơn xin đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học HK1/2019-2020
Chương trình học bổng sau đại học của đại học Sejong (Hàn Quốc) học kì 03/2020
Thông báo V/v: Về việc hỗ trợ thông báo ghi danh chương trình 4+1
Phòng Sau đại học thông báo đến sinh viên có nguyện vọng học chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) thì thực hiện ghi danh chương trình 4+1
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Thời gian nộp đơn đăng ký: Từ 11/03/2019 đến ngày 27/04/2019 tại Phòng Sau đại học (Phòng A305); Học phí: 460.000đ/tín chỉ
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học)
Điều kiện: Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo đăng ký học bồi dưỡng sau đại học
Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học (trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ) đợt tháng 12/2019
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Giáo dục sau đại học

THẠC SĨ 
NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC
Mã ngành: 8520301

1.    Tên ngành: 
    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật Hóa học
    Tên ngành tiếng Anh: Chemical Engineering
2.    Trình độ đào tạo: Cao học
3.    Văn bằng: Thạc sĩ
4.    Mục tiêu đào tạo:
    Nhân lực có kiến thức khoa học cơ bản và chuyên sâu của ngành Hóa học
    Kỹ sư có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Hóa học

Chương trình Sau đại học
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ...
Subscribe to sau đại học