Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác

Hợp tác trong nước

Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp

Thông tin về các doanh nghiệp thân hữu

Chương trình hợp tác

Chương trình hợp tác

Các chương trình hợp tác nghiên cứu

Hợp tác quốc tế

Đối tác nước ngoài

Đối tác nước ngoài

Trong quá trình học tập, sinh viên có rất nhiều cơ hội tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế diễn ra tại trường; tham gia học tập cùng các đoàn sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên còn được đi kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp thân hữu của khoa, các trường đại học ở nước ngoài để có thể tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng và tự tin để làm việc tại các Trường đại học, cao đẳng; các Viện nghiên cứu; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến hóa chất và sinh học.

Chương trình liên kết

Chương trình liên kết

Trao đổi ngắn hạn

Trao đổi ngắn hạn

Cựu sinh viên

Hội cựu sinh viên

Hội cựu sinh viên

Tấm gương cựu sinh viên thành đạt

Tấm gương cựu sinh viên thành đạt