Nhảy đến nội dung
x

Khoa học công nghệ

Nhóm nghiên cứu

Nhóm tổng hợp hữu cơ và vật liệu vô cơ

Nhóm tổng hợp hữu cơ và vật liệu vô cơ

Ứng dụng polymer vào nước sơn, Oxit Cerium nano, Tổng hợp hệ mô hình hóa Heterocyclic Chalcone, Tổng hợp Felodipine...

Nhóm ứng dụng và sinh lý động vật

Nhóm ứng dụng và sinh lý động vật

Tế bào gốc Mesenchymal và ung thư vú; chức năng tim và nhịp của chuột; mô hình đái tháo dường và trị liệu; hợp chất sinh học trong cây tự nhiên...

Nhóm chiết xuất các hợp chất sinh học và ứng dụng

Nhóm chiết xuất các hợp chất sinh học và ứng dụng

Đa bội chồi non trong ống nghiệm, các hiệu ứng của Elicitors trên sự sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp, sàn lọc trên mô phỏng máy tính...

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA)

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA)

Phát triển công nghệ vật liệu trong sản xuất vật liệu bán dẫn, vật liệu thông minh cho các ứng dụng như đầu dò cảm biến sinh học, hóa học…

Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Y sinh và Kỹ thuật Nano (BNR)

Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Y sinh và Kỹ thuật Nano (BNR)

Thiết kế, tổng hợp, xác định cấu trúc và tính chất hóa lý… các polymer, co-polymer, composite ...

Công bố quốc tế & Hội nghị - Hội thảo

Công bố quốc tế

Công bố quốc tế

Danh mục các công bố quốc tế của Khoa

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo

Thông tin về các hội nghị và hội thảo

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Thông tin về các nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thông tin về các nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa

Câu lạc bộ & Sinh hoạt học thuật

Câu lạc bộ & Sinh hoạt học thuật

Các câu lạc bộ & Sinh hoạt học thuật của Khoa