Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1)
Đại học Tôn Đức Thắng có đào tạo 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ 4+1
Chương trình 4+1 văn bằng thạc sỹ tại Đại học Tôn Đức Thắng
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học (trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ) đợt tháng 12/2019
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Chương trình Sau đại học
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ...
Subscribe to Thạc sỹ