Nhảy đến nội dung
x
Chương trình 4+1 văn bằng thạc sỹ tại Đại học Tôn Đức Thắng
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kỹ thuật hóa học đợt 1 tháng 6/2019
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 6/2019:
Chương trình Sau đại học
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ...
Subscribe to Thạc sỹ