Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Giáo dục

Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo Sau đại học

Đào tạo đại học

Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo Đại học tiêu chuẩn

Đào tạo chất lượng cao

Đào tạo chất lượng cao

Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao

Kiểm định

Kiểm định

Kiểm định các chương trình đào tạo

Ngành Kỹ thuật hóa học

Giới thiệu

Giới thiệu

Sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học được cung cấp những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến ngành. Được thực hành trong các trung tâm thí nghiệm với thiết bị hiện đại, tiên tiến; thực tập tại các nhà máy sản xuất, viện nghiên cứu … 

Ngoài các giờ học thực hành tại các phòng thí nghiệm hoá phân tích, vô cơ, hữu cơ; sinh viên Ngành Kỹ thuật hoá học còn có thể học tập và nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm chuyên đề: nhuôm in, hoá hợp chất thiên nhiên, cao su, polymer, gốm sứ.

Hình thức đào tạo đa dạng, bao gồm các hoạt động đào tạo trên lớp, kiến tập thực tế tại nhà máy, doanh nghiệp, với sự phối hợp giảng dạy và hướng dẫn của doanh nghiệp.

Ngành Công nghệ sinh học

Giới thiệu

Giới thiệu

Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống. 

Khi học tại ĐH Tôn Đức Thắng sinh viên được thực hành trong các trung tâm thí nghiệm với thiết bị hiện đại, tiên tiến; Thực tập tại các nhà máy sản xuất, viện nghiên cứu…

Bộ môn Công nghệ sinh học có các phòng thí nghiệm vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, vườn ươm, nhà kính thủy canh, nhà nấm, vườn dược liệu,… Phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.