Nhảy đến nội dung
x
Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK2/2019-2020
Thời gian phản hồi: Từ nay đến hết 17h00 ngày 20/10/2020
Thông báo sinh viên nhận giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2020
Thời gian: Từ thứ 2- thứ 6 ( sáng 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00) Địa điểm: Văn phòng Khoa C006.
Thông báo V/v kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Về việc cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
Lễ tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 (dự kiến)
Chương trình học bổng nữ sinh kỹ thuật AMCHAM ACWES 2020
Giá trị học bổng: 8.000.000đ/ suất Số lượng: 70 suất
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Điều kiện: Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 6 và 7/2020
Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 và tháng 7/2020 vui lòng liên hệ Khoa KHUD để nhận bằng
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học
kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1 từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/06/2020
Subscribe to Thông báo