Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tổ chức thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh năm 2023
Về việc tổ chức thi môn năng khiếu, thi năng lực tiếng Anh dành cho thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023
Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng Lần 1/2023
Thời gian: Từ 7:00, Thứ sáu, ngày 21/04/2023.
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
Hội đồng 1: HV Hồ Gia Thiên Thanh Hội đồng 2: HV Huỳnh Phạm Quốc Duy
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 9/2022

Chào các Anh/Chị SV thân mến!

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 4 và tháng 6/2022
Anh/Chị SV tốt nghiệp tháng 4 và tháng 6/2022 vui lòng liên hệ Khoa để nhận bằng tốt nghiệp.
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 1 và tháng 2/2022
SV tốt nghiệp tháng 1 và tháng 2/2022 có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Khoa để nhận bằng tốt nghiệp.
Subscribe to Thông báo