Nhảy đến nội dung
x
Our high quality program (in Vietnamese and English)
Biotechnology high-quality programme were established to meet the international social and job requirements
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng anh)
Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH)-FA7420201
Công nghệ sinh học- Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)
Các chuyên ngành của chương trình đào tạo mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường gồm: Khoa học Y sinh, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm
Subscribe to Danh mục ngành