Nhảy đến nội dung
x
Top 3 sinh viên giỏi Khoa Khoa học Ứng dụng
Trần Trung Nghĩa, Lưu Trần Bảo Ngọc và Huỳnh Thanh Tuấn, sinh viên đang sở hữu kết quả học tập “Cao” nhất khoa trong HK 1/2015 – 2016
Anh chàng lóp trưởng tài giỏi "Võ Hoàng Trí" - Sinh viên ưu tú Khoa Khoa Học Ứng Dụng
Võ Hoàng Trí - vinh dự đạt chứng nhận "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.