Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch kiểm định chất lượng

Để đảm bảo chất lượng dạy và học, không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học ứng dụng có kế hoạch kiểm định để đạt chuẩn mực kiểm định quốc tế và khu vực.

    Trong năm học 2021-2022, Ngành Kỹ thuật hóa học đã hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR: Self-assessment Report) theo chuẩn AUN-QA và dự kiến kiểm định vào tháng 12/2022. 

    Kỹ thuật Hóa học là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những kiến thức hóa học vào quá trình sản xuất để biến đổi và tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ công nghiệp và đời sống xã hội. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng chuyên sâu qua các môn cơ sở ngành, các môn chuyên ngành, các môn học từ lý thuyết đến thực hành. Khối kiến thức trên giúp người học có khả năng tính toán, thiết kế, vận hành, thi công một hệ thống, một phần hoặc toàn bộ quá trình trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học nhằm đáp ứng các nhu cầu trong công việc thực tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học những sản phẩm tiên tiến, cũng như sử dụng các phương pháp hay công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. 

    Dựa vào tầm nhìn phát triển của thị trường lao động thuộc lĩnh vực Hóa học tại Việt Nam và khu vực trong tương lai gần, ngành KTHH – Khoa KHUD hiện đào tạo, cung cấp kiến thức về các quá trình sản xuất, dây chuyền công nghệ, các sản phẩm của ngành Kỹ thuật Hóa học theo ba định hướng:
Vật liệu vô cơ bao gồm - Điện hóa - Năng lượng – Vật liệu xây dựng – Xử lý môi trường, ...; 
Tổng hợp Hữu cơ: bao gồm Dệt nhuộm - Mỹ phẩm – Chất Hoạt động bề mặt – Vật liệu y sinh, ...
Vật liệu hữu cơ: Polymer – Cao su - Nano – Cellulose và Giấy, ...
Từ đó, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu về kỹ thuật hóa học và ứng dụng trong lĩnh vực tương ứng.

Kế hoạch kiểm định AUN-QA:

Chương trình đào tạo Mã ngành Bậc  đào tạo Tổ chức kiểm định Năm đánh giá ngoài     Ghi chú
 Kỹ thuật hóa học
(Chương trình Hệ tiêu chuẩn)
7520301 Đại học     AUN-QA 2022  

 Hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR)

Chuẩn bị kiểm định chính thức vào Tháng 12/2022

AUN KTHH1AUN KTHH2

AUN KTHH3AUN KTHH4AUN KTHH5