Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch kiểm định chất lượng

Để đảm bảo chất lượng dạy và học, không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học ứng dụng có kế hoạch kiểm định để đạt chuẩn mực kiểm định quốc tế và khu vực.
Trong năm học 2019-2020, Ngành Công nghệ Sinh học đã hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR: Self-assessment Report) theo chuẩn AUN-QA và dự kiến kiểm định vào tháng 01/2021. 
Công nghệ sinh học là ngành ứng dụng khoa học và công nghệ như sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học…. nhằm tạo ra các quy trình công nghệ quy mô công nghiệp khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống.
Công nghệ sinh học được sử dụng trong các quy trình từ sản xuất bia, quản lý nước thải, cải tiến chất lượng giống cây trồng, nhiên liệu sinh học đến sản xuất vắc-xin, thiết kế thuốc và liệu pháp gen. Trong bối cảnh dân số toàn cầu ngày càng tăng dẫn đến các nhu cầu dành cho con người và xã hội gia tăng đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ sinh học
Kỹ sư ngành Công nghệ sinh học có thể làm việc ở các lĩnh vực: Y sinh (chuẩn đoán bệnh, chế biến thuốc, vaccine, chẩn đoán bệnh bằng công nghệ di truyền, thụ tinh trong ống nghiệm, liệu pháp gen, công nghệ tế bào gốc,…); Môi trường (xử lí môi trường, đánh giá mức độ độc hại của sản phẩm, xử lí chất thải, bảo vệ môi sinh,…); Nông nghiệp (lai tạo, chuyển gen để sản xuất giống cây trồng mới, tạo các chế phẩm vi sinh làm thuốc thú y, thủy sản và phân bón); Tin – sinh học (genomics, proteomics, công nghệ protein…); Công nghệ thực phẩm (công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản các sản phẩm sau thu hoạch, công nghệ lên men sản xuất thực phẩm, các hệ thống quản lí chất lượng thực phẩm)…

Kế hoạch kiểm định AUN-QA:

Chương trình đào tạo Mã ngành Bậc  đào tạo Tổ chức kiểm định Năm đánh giá ngoài     Ghi chú
 Công nghệ Sinh học
(Chương trình Hệ tiêu chuẩn)
7420201 Đại học     AUN-QA 2021    Hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR)
Chuẩn bị kiểm định chính thức vào Tháng 01/2021
12345