Nhảy đến nội dung
x
Chương trình Sau đại học
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu ...
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng Anh-tiếng Việt)
Chương trình được biên soạn theo khung đào tạo của University of New South Wales, Australia, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới
Ngành Công nghệ sinh học - chương trình chất lượng cao (dạy và học bằng tiếng Anh)
Công Nghệ Sinh Học Chất Lượng Cao được biên soạn theo khung đào tạo của University of New South Wales, Australia, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới.
Chương trình Đại học
Chương trình đào tạo được xây dụng theo chương trình của đại học New  South Wales (Úc) và đại học Queensland (Úc)  - thuộc Top 100 thế giới theo QS Ranking