Nhảy đến nội dung
x

Giải thưởng Nữ Sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2023

Giải thưởng Nữ Sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2023.

nskh

Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam tiền thân là “Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sáng lập, tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1997 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ có chất lượng tham gia phát triển đất nước.
“Giải thưởng” năm 2023 đã được trao tại Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng NCKH Quả Cầu Vàng và các giải thưởng KHCN năm 2023 vào ngày 27/10 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Bạn Lê Hoài Ngọc Hân – sinh viên khoa Khoa Học Ứng Dụng là một trong những Nữ sinh xuất sắc nhận được giải thưởng cao quý này.

nskh