Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Các hướng nghiên cứu khoa học của giảng viên:

1- Nhóm tổng hợp hữu cơ và vật liệu vô cơ: ứng dụng polymer vào nước sơn, Oxit Cerium nano, Tổng hợp hệ mô hình hóa Heterocyclic Chalcone, Tổng hợp Felodipine.

2- Chiết xuất các hợp chất sinh học và ứng dụng

Đối tượng nghiên cứu: Đa bội chồi non trong ống nghiệm, các hiệu ứng của Elicitors trên sự sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp, sàn lọc trên mô phỏng máy tính

3- Nhóm ứng dụng và sinh lý động vật:

Đối tượng nghiên cứu: tế bào gốc Mesenchymal và ung thư vú; chức năng tim và nhịp của chuột; mô hình đái tháo dường và trị liệu; hợp chất sinh học trong cây tự nhiên

4- Nhóm hóa sinh công nghiệp và các sản phẩm tự nhiên (NPIB)

Đối tượng nghiên cứu:

• Đánh giá các hiệu ứng của hệ số môi trường (vô sinh và hữu sinh) trên chất lượng và số lượng của chất chuyển hóa thứ cấp và sinh khối của cơ quan sinh vật.

• Đánh giá sự thay đổi trong dạng thức proteomic trong cây thuốc do các yếu tố môi trường ảnh hưởng.

• Khảo sát vai trò của chất chuyển hóa thứ cấp ( volatile organic compounds, medical compounds…) và proteomics trong cây nhằm thích nghi với môi trường.

• Thiết lập protocols để xử lý các dược phẩm từ probiotics và cây thuốc

• Sử dụng công nghệ kỹ thuật sinh học cải thiện chất và lượng của vi sinh vật hữu ích và chất chuyển hóa thứ cấp.

• Cung cấp dịch vụ tư vấn trong phân tích săc ký (TLC, NMR, GC/MS, HPLC, LC/MS).

5- Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA):

Polymer dẫn điện tập trung vào việc phát triển công nghệ vật liệu trong sản xuất vật liệu bán dẫn, vật liệu thông minh cho các ứng dụng như đầu dò cảm biến sinh học, hóa học…