Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA)

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA)

Ngày thành lập: Tháng 10, năm 2018

Thành viên nhóm:

1. Dr Rudolf Kiefer, German, 19.03.1967 – Trưởng Nhóm.

2. Dr Thien Khanh Tran, Vietnamese, 22.11.1985 – Thành Viên.

Một vài hoạt động và đôi điều về nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu về ứng dụng polymer dẫn điện vừa được thành lập vào tháng 10 năm 2018, dưới sự quản lý của khoa KHOA HỌC ỨNG DỤNG – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trên tinh thần bắt kịp sự phát triển của công nghệ vật liệu trên thế giới, nhóm nghiên cứu polymer dẫn điện tập trung vào việc phát triển công nghệ vật liệu trong sản xuất vật liệu bán dẫn, vật liệu thông minh cho các ứng dụng như đầu dò cảm biến sinh học, hóa học…

Dr Rudolf Kiefer là một chuyện gia danh tiếng về điện hóa học trong công nghệ vật liệu và đang làm việc hăng say tại trường đại học Tôn Đức Thắng, ngôi trường đại học cũng đang hết mình trong trong việc bắt kịp nhịp phát triển khoa học công nghệ đang diễn ra càng ngày càng nhanh trên thế giới. Trên tinh thần đó, việc phát triển nghiên cứu khoa học tại khoa KHOA HỌC ỨNG DỤNG nói riêng và trường Đại Học Tôn Đức Thắng nói chung, đang đi trên con đường đúng đắn và đầy hứa hẹn.

prof.dr_.rudolf-kiefer   Tran-thien-khanh
Dr Rudolf  Kiefer           Dr Thien Khanh Tran