Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Tuyển dụng đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2024, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

14 Giảng viên

2

Khoa Công nghệ thông tin

06 Giảng viên

03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

3

Khoa Dược

05 Giảng viên

4

Khoa Kế toán

03 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

5

Khoa Kỹ thuật công trình

04 Giảng viên

6

Khoa Khoa học thể thao

02 Giảng viên

01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

05 Giảng viên

8

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

9

Khoa Luật

02 Giảng viên

10

Khoa Lao động và Công đoàn

03 Giảng viên

11

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

02 Giảng viên

12 Khoa Mỹ thuật công nghiệp

05 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

13

Khoa Ngoại ngữ

06 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

14

Khoa Quản trị kinh doanh

05 Giảng viên

06 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

15

Khoa Tài chính Ngân hàng

03 Giảng viên

01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

16

Khoa Toán - Thống kê

03 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

17

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

01 Giảng viên

18

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

02 Giảng viên Việt Nam

04 Giảng viên nước ngoài

19 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh 02 Giảng viên
20 Trung tâm tin học 01 Giảng viên

21

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Giáo viên Việt Nam

09 Giáo viên nước ngoài

2. Khối nghiên cứu:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động 01 Nghiên cứu viên
2 Khoa Công nghệ thông tin

03 Nghiên cứu viên/Trợ lý nghiên cứu viên

3

Khoa Tài chính Ngân hàng

01 Nghiên cứu viên

4

Khoa Điện - Điện tử

06 Nghiên cứu viên

5

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Nghiên cứu viên

6

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

7

Khoa Kế toán

01 Nghiên cứu viên

8

Khoa Quản trị kinh doanh

02 Nghiên cứu viên

9

Viện Công nghệ tiên tiến

10 Nghiên cứu viên/ Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Văn phòng Ban Giám hiệu 01 Chuyên viên
2 Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

01 Chuyên viên

3 Viện Công nghệ tiên tiến 01 Chuyên viên
4 Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng 02 Chuyên viên

5

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Chuyên viên

01 Nhân viên kỹ thuật

6

Khoa Quản trị kinh doanh

01 Chuyên viên

7 Phòng Kế hoạch dự án 01 Chuyên viên

8

Phòng Quản trị thiết bị

02 Chuyên viên

03 Nhân viên kỹ thuật

9

Phòng Tài chính

01 Chuyên viên

10 Phòng Sau đại học 01 Chuyên viên
11 Phòng Đại học 01 Chuyên viên

12

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

03 Chuyên viên

13 Phòng Thanh tra, pháp chế và An ninh

03 Giám thị

04 Bảo vệ

14

Phòng Tổ chức hành chính

02 Chuyên viên

15

Thư viện

01 Chuyên viên

16

Phòng Điện toán - Máy tính

03 Chuyên viên

17

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

01 Chuyên viên

18

Trung tâm tin học

01 Chuyên viên

19 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên 02 Chuyên viên
20 Tạp chí Công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC) 01 Chuyên viên
21 Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

03 Chuyên viên hành chính

01 Kỹ thuật


- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/04/2024

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.