Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v khen thưởng SV có thành tích trong nghiên cứu khoa học.

Thân chào các em
Căn cứ theo Quyết định số 1989/2019/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành qui định về ưu tiên xét thực hiện khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và cộng điểm cho sinh viên có thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học;
Trong trường hợp sinh viên đạt các giải thưởng về nghiên cứu Khoa học (cấp Trường, Eureka,…), sinh viên có tên trong bài báo quốc tế,… Sinh viên cần cung cấp minh chứng NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC giấy khen/ bài báo online về Khoa để làm tờ trình khen thưởng/cộng điểm cho sinh viên theo qui định hiện hành tại thời điểm sinh viên cung cấp minh chứng.
LƯU Ý:
Đối với sinh viên có tên trong bài báo quốc tế: điểm cộng chỉ được thực hiện trong trường hợp công bố khoa học ghi rõ Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đơn vị chủ quản của tác giả công bố, cụ thể là tuân thủ những qui định hiện hành của Trường về địa chỉ liên lạc và địa chỉ email (qui định về công bố khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng).
Trường hợp sinh viên có thắc mắc về nghiên cứu khoa học có thể trao đổi với cô Xuân Phương qua email: vonguyenxuanphuong@tdtu.edu.vn
Trương hợp sinh viên có đăng bài báo quốc tế muốn tìm hiểu kỹ qui định của Nhà trường về công bố khoa học có thể trao đổi với Thầy Hoàng Giang qua email: phanvuhoanggiang@tdtu.edu.vn
Ngoài ra, Sinh viên cũng có thể trao đổi thêm các nội dung trên với giảng viên cố vấn/ trưởng bộ môn,…
Thân mến