Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Chúc mừng hai Tân Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

Ngày 08/04/2023, hai (02) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ của mình, chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, tại Khoa Khoa học ứng dụng (KHƯD), Trường Đại Tôn Đức Thắng (TDTU).
Khoa KHƯD chúc mừng 02 Tân thạc sĩ đã hoàn thành chương trình học và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
Tên đề tài và thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của 2 học viên:
1. Ngô Danh Nhân (Mã học viên:202802003) đã hoàn thành luận văn dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Lê Thanh -Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Đề tài luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ Bond film và vật liệu Prepreg đến hình thái cấu trúc giữa các lớp liên kết, tính chất trong bo mạch in.
 

Hội đồng bảo vệ:
Chủ tịch Hội đồng: TS. Đỗ Tường Hạ (KHƯD-TDTU)
Thành viên:
-    PGS.TS. Phạm Trung Kiên, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM - Phản biện 1
-    TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Phản biện 2
-    TS. Nguyễn Quang Khuyến (KHƯD-TDTU)-Ủy viên
-    TS.Phan Vũ Hoàng Giang (KHƯD-TDTU)– Ủy viên - Thư ký

THs1

Học viên Ngô Danh Nhân bảo vệ luận văn của mình ngày 08/04/2023.

ths2

Các thành viên hội đồng luận văn của học viên Ngô Danh Nhân.

ths3

Học viên chụp hình lưu niệm với các thành viên hội đồng.

 

2. Nguyễn Hồng Nhung (Mã học viên:202802004) đã hoàn thành luận văn dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Nguyễn Đăng Khoa- Viện Khoa học vật liệu - VAST 

Đề tài luận văn: Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá vật liệu kháng khuẩn đa chức năng trên cơ sở graphene oxide.
 

Hội đồng bảo vệ:
Chủ tịch Hội đồng: TS. Đỗ Tường Hạ (KHƯD-TDTU)
Thành viên:
-    PGS.TS. Đặng Chí Hiền, Viện Công nghệ hóa học - Phản biện 1
-    TS. Lê Vũ Hà, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM - Phản biện 2
-    TS. TS.Trần Bội Châu (KHƯD-TDTU)-Ủy viên
-    TS.Phan Vũ Hoàng Giang (KHƯD-TDTU)– Ủy viên - Thư ký

ths4

Học viên Nguyễn Hồng Nhung bảo vệ luận văn của mình ngày 08/04/2023.

ths4

Các thành viên hội đồng luận văn của học viên Nguyễn Hồng Nhung.

ths5

Học viên chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng.