Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v Thư viện tổ chức chuyên đề “Khai thác hiệu quả thư viện phục vụ nghiên cứu khoa học sinh viên”

thu vien

Nhằm góp phần phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên TDTU thông qua việc hướng dẫn sinh viên biết cách khai thác nguồn tài nguyên, các dịch vụ và công cụ hỗ trợ nghiên cứu được trang bị sẵn Thư viện cũng như các kỹ năng cần thiết khác, Thư viện tổ chức chuyên đề “Khai thác hiệu quả thư viện phục vụ nghiên cứu khoa học sinh viên” với thông tin chi tiết như sau:

Kỹ năng khai thác hiệu quả nguồn tài liệu, Cơ sở dữ liệu và dịch vụ do Thư viện cung cấp.
Kiến thức và kỹ năng sử dụng bộ công cụ hỗ trợ nghiên cứu.
Kỹ năng tìm tin và đánh giá thông tin trên mạng Internet.
Thông tin chương trình:

Chủ đề: "Khai thác thư viện hiệu quả phục vụ nghiên cứu khoa học sinh viên"
Thời gian diễn ra: 15h30 đến 17h00, Thứ Tư ngày 06/3/2024
Địa điểm: Hầm lửng - Tòa nhà Thư viện
Link đăng ký tham gia workshop: https://forms.gle/u2kasj8nbe76fsuu8  
Thời gian đăng ký: 20/2/2024 đến hết 03/3/2024.
Sinh viên tham gia chương trình sẽ được ghi nhận điểm hoạt động ngoại khóa theo quy chế của Nhà trường.