Nhảy đến nội dung
x

Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2023"

1. Hoàng Hiền Mai  - Lớp: 19060202
2. Lê Hoài Ngọc Hân - Lớp: 19060202
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học. 
  svkhcn

 

 Chiều ngày 10/11/2023, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Sinh viên Khoa Khoa Học Ứng Dụng đã xuất sắc đạt được giải Nhì.

svkhcn2

    

Nhóm sinh viên Hoàng Hiền Mai, Lê Hoài Ngọc Hân với đề tài “Nghiên cứu chế tạo khung ngoại bào nhân tạo (Scaffold) từ nHAp/Alginate/Silk fibroin chứa calcitonin và ứng dụng trong tái tạo mô xương.” do TS. Phan Vũ Hoàng Giang hướng dẫn.
 

svkhcn3