Nhảy đến nội dung
x

Trường đại học Tôn Đức Thắng hoàn thành kiểm định 19 ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế

aun

Các chương trình của Trường đại học Tôn Đức Thắng gồm: Dược học, Kỹ thuật hóa học, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật môi trường. AUN-QA là tổ chức bảo đảm chất lượng thuộc Mạng lưới đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance). 

Tiêu chuẩn AUN-QA bao gồm các quy tắc đánh giá chất lượng chặt chẽ với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá tất cả những điều kiện liên quan để bảo đảm chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Với đợt trao chứng nhận này, tổng cộng có 19 ngành đào tạo bậc đại học của trường đã được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế, gồm 15 ngành theo chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á) và 4 ngành theo chuẩn FIBAA (châu Âu).

Kiểm định chất lượng là hoạt động sống còn

Kiểm định chất lượng giúp nhà trường rà soát đồng bộ các hoạt động một cách khách quan bởi một tổ chức kiểm định chuyên nghiệp, từ đó cải tiến chất lượng ở tất cả các khâu của quá trình đào tạo.

Theo TS Trần Trọng Đạo - hiệu trưởng nhà trường, việc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động đào tạo đã được Đại học Tôn Đức Thắng xác định từ nhiều năm trước.

"Nhà trường chú trọng xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá theo cách làm của các đại học lớn của thế giới, nên việc chuẩn bị các báo cáo tự đánh giá và minh chứng đi kèm theo yêu cầu kiểm định không mất quá nhiều thời gian cũng như không gây sự xáo trộn trong cách vận hành.

Sau mỗi kỳ đánh giá, những khuyến nghị của các tổ chức kiểm định chính là cơ sở để trường nhận ra những điểm yếu trong hệ thống và liên tục cải tiến", TS Trần Trọng Đạo cho biết.

Tháng 7-2019, nhà trường đã thực hiện đánh giá thành công 4 chương trình bậc đại học đầu tiên theo chuẩn kiểm định AUN-QA. 

Cũng từ thời điểm đó, tất cả các chương trình bậc đại học còn lại đã thực hiện cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn khác của châu Âu như ASIIN, FIBAA,… 

Với tốc độ kiểm định mỗi năm từ 4-8 chương trình, nhà trường đã lên kế hoạch kiểm định cho toàn bộ 40 ngành đào tạo bậc đại học và hơn 10 ngành sau đại học trong 2 năm tới. 

Riêng trong năm học 2022-2023, trường dự kiến hoàn thành kiểm định khoảng 20 chương trình đào tạo. 

Thời hạn công nhận kết quả kiểm định thường là 5 năm, điều đó đồng nghĩa với việc tự đánh giá, cải tiến chương trình là công việc thường xuyên, là phần không tách rời khỏi hoạt động đào tạo.

Tính đến tháng 4-2023, các chương trình đào tạo của trường đã được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA gồm: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Tài chính - Ngân hàng, Toán ứng dụng, Kế toán, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Bảo hộ lao động, Dược học, Kỹ thuật hóa học, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

4 chương trình khác cũng đã được kiểm định và công nhận bởi FIBAA bao gồm: Quan hệ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Xã hội học, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch.

Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị đại học theo chuẩn mực quốc tế

Cùng với việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tất cả các mặt hoạt động, công tác quản trị đại học của trường đã được từng bước chuyên nghiệp hóa, văn hóa chất lượng là cơ sở để vận hành hệ thống.

Việc kiểm định thành công nhiều chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế là khẳng định về chất lượng hoạt động của nhà trường với người học và xã hội.

Trường đại học Tôn Đức Thắng là một trong số ít các trường đại học công lập của Việt Nam kiên trì xây dựng chương trình theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế cho đến nay.

nguồn: https://tuoitre.vn/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-hoan-thanh-kiem-dinh-19-nganh-dao-tao-theo-chuan-quoc-te-20230427085150347.htm?gidzl=eA-uFOHpHmkXjxqzZMz32wwzlJkKPHTVuRtfF9HZ5WwrwBuxa3KM3-Mvv3p4DaeDjUdaQsKKwii0XN102m