Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kiểm định tiêu chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật hóa học

Để đảm bảo chất lượng dạy và học, không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học ứng dụng hoàn tất kiểm định chương trình đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật hóa học, theo tiêu chuẩn của tổ chức bảo đảm chất lượng thuộc Mạng lưới đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

khud

uan-qa kthh1AUN-QA


Khoa Khoa học ứng dụng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN - QA 2022