Nhảy đến nội dung
x

Chúc mừng Sinh viên Lê Quỳnh Anh đạt giải nữ sinh xuất sắc nhận giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ việt nam năm 2022. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022

Chúc mừng Sinh viên Lê Quỳnh Anh là một trong 20 nữ sinh xuất sắc nhận giải thưởng "NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022" 

nusinh

  trích: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ