Nhảy đến nội dung
x

Trao đổi, định hướng nghề nghiệp giữa các Doanh Nghiệp, cựu Sinh Viên và Sinh Viên khoa KHƯD

Bên cạnh mục đích nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn cho sinh viên để đảm bảo đầu ra có chất lượng làm việc tốt, khoa KHƯD cũng quan tâm triệt để và toàn diện đến tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhờ vào các mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, Khoa KHƯD đã tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp cho sinh viên để giải quyết các vấn đề sinh viên chưa rõ hoặc đưa ra cho sinh viên những định hướng cho nghề nghiệp tương lai. 
 

dhnn1.jpgdhnn2.jpgdhnn3.jpg

  
Buổi trao đổi đinh hướng nghề nghiệp đã diễn ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2018 với sự tham gia của sinh viên KHƯD ngành Công nghệ sinh học, giảng viên khoa, Cựu sinh viên và Công Ty Khoa Học Hiệp Nhất. Các vấn đề được quan tâm như các khó khăn trong quá trình tìm việc làm, các môi trường sinh viên công nghệ sinh học, các tiêu chí để ứng tuyển thành công, những kiến thức và kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị để ứng tuyển thành công…
Sắp tới khoa KHƯD dự kiến sẽ tổ chức thêm các buổi định hướng nghề nghiệp khác để nâng cao tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm.