Nhảy đến nội dung
x
Hành trình trải nghiệm cho học sinh khối THPT Marie Curie
hành trình trải nghiệm cho học sinh khối THPT” được CLB D2O – Khoa Khoa học ứng dụng tổ chức nhằm mục đích tạo một sân chơi thực tiễn mang tính giáo dục cao