Nhảy đến nội dung
x

Hội cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên 

email: long_voquang@yahoo.com

Ngoài ra cựu SV có thể liên lạc theo đại chỉ mail: khud@tdt.edu.vn hoặc dotuongha@tdt.edu.vn hoặc buianhvo@tdt.edu.vn

bll1banll2

Họp mặt Cựu sinh viên nhân ngày Hội “Tôi là sinh viên Tôn Đức Thắng”