Nhảy đến nội dung
x
Đoàn công tác Trường Đại học Tôn Đức Thắng thăm và làm việc với Đại học Phùng Giáp và Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan
Ngày 07/12/2023, đoàn công tác Đài Loan của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đến thăm và làm việc với Đại học Phùng Giáp (FCU) và Trường Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan (NTUS).
Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học quốc lập Giao Thông Dương Minh
Ngày 08/12/2023, đoàn công tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học quốc lập Giao Thông Dương Minh (NYCU), Đài Loan.
Tuần lễ sinh viên Quốc tế Khoa Khoa học Ứng dụng – ISWiAS 
ISWiAS là chương trình giao lưu được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao, mở rộng nghiên cứu khoa học, ...cùng sinh viên quốc tế.
Tuần lễ sinh viên quốc tế tại Khoa khoa học ứng dụng
Sinh viên TDTU và các sinh viên quốc tế đã có nhiều hoạt động học thuật và ngoại khóa chung với nhau
Hội thảo quốc tế về khoa học ứng dụng Lần thứ 2
Hội thảo quốc tế về khoa học ứng dụng Lần thứ 2 (The 2nd International Conference on Applied Sciences: ICAS-2018) chính thức khai mạc vào sáng ngày 24/05/2018 tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
Subscribe to quốc tế