Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
Hội đồng 1: HV Hồ Gia Thiên Thanh Hội đồng 2: HV Huỳnh Phạm Quốc Duy
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 9/2022

Chào các Anh/Chị SV thân mến!

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 4 và tháng 6/2022
Anh/Chị SV tốt nghiệp tháng 4 và tháng 6/2022 vui lòng liên hệ Khoa để nhận bằng tốt nghiệp.
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 1 và tháng 2/2022
SV tốt nghiệp tháng 1 và tháng 2/2022 có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Khoa để nhận bằng tốt nghiệp.