Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển dụng
Kỹ sư hóa : 02 vị trí  Thời gian làm việc: từ 07h30 đến 15h30 (thứ hai đến thứ bảy)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 9/2023 (đợt 1 và đợt 2) và tháng 10/2023
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Thông báo V/v: Thông tin nộp hồ sơ xét học bổng ngày hội việc làm lần 2
Đối tượng: - Sinh viên có học lực khá trở lên; - Có điểm rèn luyện tốt trở lên; - Có hoàn cảnh khó khăn; Trị giá học bổng: 5 triệu/suất.
Thông báo V/v khen thưởng SV có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
Sinh viên cần cung cấp minh chứng NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC giấy khen/ bài báo online về Khoa để làm tờ trình khen thưởng/cộng điểm.
Workshop chuyên đề xà phòng
Bạn có tò mò về cách tạo ra được một bánh xà phòng thì sẽ như thế nào không nhỉ