Nhảy đến nội dung
x
Chế độ ưu tiên cho cựu sinh viên trong tuyển sinh sau đại học
chế độ miễn giảm học phí đối với cựu sinh viên
GƯƠNG MẶT GIẢNG VIÊN ƯU TÚ “NGUYỄN HOÀNG CHINH”
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Chinh – giảng viên ngành Công nghệ sinh học của Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng – từng là SV khóa 12 của Khoa Khoa học ứng dụng, được vinh dự đại diện cho toàn thể tân kỹ sư, cử nhân phát biểu tại Lễ tốt nghiệp và được Nhà trường cấp học bổng học bậc cao học tại Đài Loan.
Subscribe to cựu sinh viên