Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

  

STT Họ và Tên Thông tin chung
1 do-tuong-ha

Đỗ Tường Hạ, Tiến sỹ

Ngày sinh: 24/05/1978

Nơi sinh: Long An

Chức vụ hành chính: Trưởng khoa

Email: dotuongha@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 22 455 785

Fax: (028) 37 755 055

2 2

Trương Thị Diệu Hiền, Tiến sỹ

Ngày sinh: 26/10/1982

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email:  truongthidieuhien@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

3 3

Trương Thị Beta, Thạc sỹ

Ngày sinh: 20/10/1988

Nơi sinh: Bình Định

Email:  truongthibeta@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

4 4

Đoàn Thiên Thanh, Thạc sỹ

Ngày sinh: 25/04/1989

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Email: doanthienthanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

5 nguyen-khanh-linh

Nguyễn Khánh Linh, Thạc sỹ

Ngày sinh: 11/02/1979

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email:  nguyenkhanhlinh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

6 6

Nguyễn Thị Cẩm Vi, Tiến sỹ

Ngày sinh: 27/10/1981

Nơi sinh: Đà Nẵng

Email: nguyenthicamvi@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

7 7

Trần Thị Dung, Tiến sỹ

Ngày sinh: 14/09/1953

Nơi sinh: Sài Gòn

Chức vụ:Trưởng bộ môn

ngành Công nghệ sinh học

Email: tranthidung@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

8 8

Trần Bội Châu, Thạc sỹ

Ngày sinh: 17/04/1980

Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

Email: tranboichau@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

9 9

Trần Thị Tuyết Nhung, Thạc sỹ

Ngày sinh: 1989

Nơi sinh: Đắc Lắc

Email: tranthituyetnhung@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

10

ly-thi-thu-ba.jpg

Lý Thị Thu Ba

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Email: lythithuba@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

11 11

Nguyễn Thị Ánh Nga, Tiến sỹ

Ngày sinh: 20/04/1983

Nơi sinh: Đồng Nai

Email: nguyenthianhnga@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

12

do-thi-duyen

Đỗ Thị Duyên, Thạc sỹ

Ngày sinh: 11/12/1989

Nơi sinh: Gia Lai

Email: dothiduyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

13

bui-thi-ngoc-hieu.jpg

Bùi Thị Ngọc Hiếu, Thạc sỹ

Năm sinh: 1990

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email: buithingochieu@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

14

tran-duong-thuy.jpg

Trần Dương Thùy, Thạc sỹ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Đak Lak

Email: tranduongthuy@tdut.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

15

hoang-thi-thai-thanh.jpg

Hoàng Thị Thái Thanh, Tiến sỹ

Ngày sinh: 05-12-1983

Nơi sinh: Tp. HCM

Email:  Hoangthithaithanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

16

 

nguyen-thi-thanh-hien.jpg

Nguyễn Thị Thanh Hiền,Thạc sỹ

Ngày sinh: 11/12/1982

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email: nguyenthithanhhien@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 22 455 785

Fax: (028) 37 755 055

17

Thuha.JPG

 Phạm Thị Thu Hà, Tiến sỹ

Ngày sinh: 07/02/1983

Nơi sinh: Giồng trôm, Bến tre

email: phamthithuha@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

18 17

Trần Văn Ngũ, Tiến sỹ

 

Ngày sinh: 10/08/1953

Nơi sinh: Hải Dương

Chức vụ: Phụ trách Bộ môn Hóa Kỹ Thuật.

Email:  tranvanngu@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

19 18
 

Nguyễn Quang Khuyến, Tiến sỹ

Ngày sinh: 01/05/1976

Nơi sinh: Nghệ An.

Chức vụ hành chính: Giảng viên-

Trưởng bộ môn Vật liệu hữu cơ

Email: nguyenquangkhuyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

20 LongNN.jpg

Nguyễn Ngọc Long, Thạc sỹ

Ngày sinh: 20/08/1973

Nơi sinh: Bình Định

Chức vụ hành chính:

Trưởng bộ môn vật lý

Email: nguyenngoclong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

21

mai-ngoc-lan

 Mai Ngọc Lân, Tiến sỹ

Ngày sinh: 21/07/1981
Nơi Sinh: Đồng Nai
Điện thoại: (028) 37 755 058
Fax: (028) 37 755 055

 

22

nguyen-van-phuoc

Nguyễn Văn Phước, Thạc sỹ

Ngày sinh: 29/01/1980

Nơi sinh: Cà Mau

Email:  nguyenvanphuoc@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

23

bui-anh-vo

Bùi Anh Võ, Thạc sỹ

Ngày sinh: 05/03/1979

Nơi sinh: Mộ Đức, Quảng Ngãi

Email: buianhvo@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

24
w

Trần Hoài Khang, Thạc sỹ

Ngày sinh: 09/10/1984

Nơi sinh: Tây Ninh

Email: tranhoaikhang@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

25
st

Nguyễn Sỹ Thiên , Tiến sỹ

Nơi Sinh: TPHCM
Ngày sinh: 22/10/1986
Email:  nguyensithien@tdtu.edu.vn
Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

26
dc

Phạm Đình Chương, Tiến sỹ

Ngày sinh: 26/08/1984

Nơi sinh: Huế – Thừa Thiên Huế

Email: phamdinhchuong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

27

nguyenhoangchinh.jpg

Nguyễn Hoàng Chinh, Thạc sỹ

Năm sinh: 1990

Nơi sinh: Trà Vinh

Email: nguyenhoangchinh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

28
tk

Trần Thiện Khánh, Tiến sỹ

Năm sinh: 1985

Email: tranthienkhanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

29

phammintan1.jpg

Phạm Minh Tân, Thạc sỹ

Ngày sinh:19/01/1990

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email:  phamminhtan@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

30

phan-nhut-nam.jpg

Phan Nhựt Nam, Thạc sỹ

Ngày sinh: 09/06/1989

Nơi sinh: Cần Thơ Email: phannhutnam@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

31

nguyen-ngoc-tuan

Nguyễn Ngọc Tuấn, Tiến sỹ

Ngày sinh: 17/05/1982

Nơi sinh: Hải Dương

Email: nguyenngoctuan@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

32 le-quoc-bao-2.JPG 

Lê Quốc Bảo, Tiến sỹ

Ngày sinh: 09/07/1989

Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh

Email: lequocbao@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

33

phan-vu-hoang-giang.jpg

Phan Vũ Hoàng Giang, Tiến sỹ

Ngày sinh: 01/12/1983

Nơi sinh: Đồng Nai

Email:phanvuhoanggiang@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

34 nguyen-minh-khiem.jpg

Nguyễn Minh Khiêm, Thạc sỹ

Ngày sinh: 27/10/1989

Nơi sinh: Biên Hòa

Email: nguyenminhkhiem@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

35
pt

Trần Phụng Thanh

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Huế

Email: tranphungthanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

36
tt

Phạm Trung Tuyến

Ngày sinh: 23/11/1989

Nơi sinh: Lâm Đồng

Email: phamtrungtuyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

37

prof.dr_.rudolf-kiefer.jpg

Prof.Dr.Rudolf Kiefer

Ngày sinh: 19.03.1967

Nơi sinh: Germany

Email: Rudolf.Kiefer@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

38

kumar-0974000943_0

BHARATH KUMAR VELMURUGAN, PhD

Ngày sinh: 15/01/1982

Nơi sinh: INDIA

Email: bharath.kumar.velmurugan@tdtu.edu.vn Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

39

Nguyenchithanh-ts.jpg

Nguyễn Chí Thanh, Tiến sỹ

Ngày sinh: 02/7/1985

Nơi sinh: Phú Yên

Email: nguyenchithanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

  nguyen-the-hong-phong.jpg

Nguyễn Thế Hồng Phong, Tiến sỹ

 

Ngày sinh: 26/10/1989

Nơi sinh: TP.HCM

Email: nguyenthehongphong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

 

 

 

 

 DANH SÁCH  ĐẦY ĐỦ GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG