Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 9/2023 (đợt 1 và đợt 2) và tháng 10/2023
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Thông báo V/v: Thông tin nộp hồ sơ xét học bổng ngày hội việc làm lần 2
Đối tượng: - Sinh viên có học lực khá trở lên; - Có điểm rèn luyện tốt trở lên; - Có hoàn cảnh khó khăn; Trị giá học bổng: 5 triệu/suất.
Thông báo nhận bằng phụ lục văn bằng tốt nghiệp
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 5.2023 (chỉ dành cho csv khoa khoa học ứng dụng)
Thời gian: Ngày 18/5/2023 (thứ Năm) (Thời gian tham dự lễ chính thức, Khoa sẽ thông báo đến các Anh/Chị đăng ký dự lễ qua email) Địa điểm: Hội trường 2A