Nhảy đến nội dung
x
Thông báo V/v thời gian nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2020
Khoa KHUD sẽ thông báo thời gian nhận bằng cụ thể  trên website Khoa sau.
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 6/2020
Ngày thi tuyển (dự kiến): ngày 06, 07/06/2020
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thu tiền học phí lớp vét
Thông báo điều chỉnh lịch thu tiền học phí lớp vét  từ 10/02/2020 đến 13/02/2020.
Thông báo V/v nhắn nhở thời gian đóng học phí lớp vét
Khoa nhắc nhở các bạn mốc thời gian đóng học phí lớp vét, cụ thể: 3/2 - 7/2/2020 tại Phòng Tài chính A007.
Danh sách sinh viên đủ điều kiện vét tháng 12.2019
Thời gian đóng học phí dự kiến  03/02 – 07/02/2020 theo kế hoạch lớp ôn tập.
Kết quả xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2019
SV nộp đơn xin vét Tiếng Anh 6 về Khoa đến hết 20/12/2019, trường hợp được cứu xét gia hạn đến tháng 4 và tháng 9.2020 SV nộp đơn xin vét tất cả các môn
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10.2019
Các bạn SV có tên trong danh sách sau đây vui lòng nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10.2019 tại văn phòng Khoa C006.
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4.2020
Chào các em SV, Khoa KHƯD Thông báo đến các em kế hoạch Tốt nghiệp tháng 4, các em xem chi tiết file đính kèm để thực hiện đúng tiến độ.
Kế hoạch mở lớp ôn tập cho SV được gia hạn đào tạo và môn không còn trong CTĐT
Đăng ký môn học của sinh viên bắt đầu từ ngày 22/11/2019 - 20/12/2019