Nhảy đến nội dung
x
Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK2/2019-2020
Thời gian phản hồi: Từ nay đến hết 17h00 ngày 20/10/2020
Thông báo sinh viên nhận giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2020
Thời gian: Từ thứ 2- thứ 6 ( sáng 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00) Địa điểm: Văn phòng Khoa C006.
Thông báo V/v kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Về việc cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
Lễ tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 (dự kiến)
Chương trình học bổng nữ sinh kỹ thuật AMCHAM ACWES 2020
Giá trị học bổng: 8.000.000đ/ suất Số lượng: 70 suất
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Điều kiện: Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 6 và 7/2020
Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 và tháng 7/2020 vui lòng liên hệ Khoa KHUD để nhận bằng
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.