Nhảy đến nội dung
x
Thời Gian Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Chính Thức: 28.09.2018 (cả buổi sáng và buổi chiều).
- Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp do phòng đại học ban hành trên website phòng đại học mới đăng ký làm lễ - Những sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 4, 6 nhưng chưa làm lễ có thể đăng ký làm lễ trong đợt này
Tuyển Sinh Viên Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp
Đề tài liên quan đến GMO va LAMP phát hiện Salmonela, bệnh trên tôm. Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý khu nông nghiệp Công nghệ cao  tại Củ Chi
Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2018 - bổ sung
Từ ngày 18 - 21/08/2018 Sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, chọn loại đơn Đăng ký xét tốt nghiệp để đăng ký.
THÔNG BÁO V/v Thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (dành cho hệ 4 năm)
Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017-2018 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Subscribe to tốt nghiệp