Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đóng tiền lớp vét HK2/18-19
Thời gian đóng 18/2 -22/2/19 Địa điểm: Phòng Tài chính A003
THÔNG BÁO V/v Nộp học phí tiếng Anh của sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy – Chất lượng cao khóa 2016 trở về trước – đợt 2
Phòng Tài chính thông báo thời gian thu học phí tiếng Anh đợt 2 của học kỳ 2 năm học 2017-2018
THÔNG BÁO V/v Thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (dành cho hệ 4 năm)
Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017-2018 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Chế độ ưu tiên cho cựu sinh viên trong tuyển sinh sau đại học
chế độ miễn giảm học phí đối với cựu sinh viên
Subscribe to Hoc phí