Nhảy đến nội dung
x
Ngày hội việc làm năm 2018
Sáng ngày 28/09/2018 tại sãnh B có diễn ra ngày hội việt làm trong đó có các tập đoàn lớn: Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc...tuyển các bạn Khoa khoa học ứng dụng, 
Subscribe to ngày hội