Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo tuyển Sinh viên Nghiên cứu khoa học
SV được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khi tham gia đề tài, có thể phát triển thành đề tài khoá luận tốt nghiệp, được có tên trong bài báo khoa học.
Thông báo V/v thời gian nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2020
Khoa KHUD sẽ thông báo thời gian nhận bằng cụ thể  trên website Khoa sau.
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 6/2020
Ngày thi tuyển (dự kiến): ngày 06, 07/06/2020
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thu tiền học phí lớp vét
Thông báo điều chỉnh lịch thu tiền học phí lớp vét  từ 10/02/2020 đến 13/02/2020.
Thông báo V/v nhắn nhở thời gian đóng học phí lớp vét
Khoa nhắc nhở các bạn mốc thời gian đóng học phí lớp vét, cụ thể: 3/2 - 7/2/2020 tại Phòng Tài chính A007.
Danh sách sinh viên đủ điều kiện vét tháng 12.2019
Thời gian đóng học phí dự kiến  03/02 – 07/02/2020 theo kế hoạch lớp ôn tập.
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10.2019
Các bạn SV có tên trong danh sách sau đây vui lòng nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10.2019 tại văn phòng Khoa C006.
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4.2020
Chào các em SV, Khoa KHƯD Thông báo đến các em kế hoạch Tốt nghiệp tháng 4, các em xem chi tiết file đính kèm để thực hiện đúng tiến độ.