Nhảy đến nội dung
x
Về việc cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
Lễ tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 (dự kiến)
Chương trình học bổng nữ sinh kỹ thuật AMCHAM ACWES 2020
Giá trị học bổng: 8.000.000đ/ suất Số lượng: 70 suất
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Điều kiện: Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 6 và 7/2020
Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 và tháng 7/2020 vui lòng liên hệ Khoa KHUD để nhận bằng
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học
kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1 từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/06/2020
Kế hoạch mở lớp ôn tập cho SV được gia hạn đào tạo và môn không còn trong CTĐT đợt TN tháng 09/2020
Thời gian SV nộp đơn vét tại Khoa KHUD phòng C006 từ ngày 12/6- 19/6/2020 ( giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 7h30-11h30; Chiều từ 13h00-17h00)
Thông báo đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học
Kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1 từ ngày 08/06/2020 đến ngày 10/06/2020.
Kết quả xử lý học vụ HK1/19-20
SV được cứu xét thì cố gắng học tập trong HK2/19-20, đăng ký môn học trong học kỳ hè ( nếu có) và HK1/20-21.