Nhảy đến nội dung
x
Hoạt động giao lưu, trao đổi định hướng nghề nghiệp với công ty Mitek Việt Nam.
Buổi giao lưu SV khoa Khoa học Ứng dụng cùng với công ty MiTek Việt Nam.
Thông báo về việc ngưng TSNN đợt 1B dành cho những SV có đăng ký môn học trong HK2/18-19
Theo quy định hiện nay, việc TSNN phải tối thiểu 2 tháng toàn thời gian. Vì vậy, Khoa  KHUD  ngưng TSNN của những SV này do đã đăng ký môn học ở HK2 dẫn đến Không đảm bảo thời gian TSNN.
Định hướng nghề nghiệp
Khoa Khoa học ứng dụng đã hợp tác với công ty TNHH PouYuen Việt Nam tổ chức buổi hội thảo với Sinh viên về nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học.
Subscribe to nghề nghiệp