Nhảy đến nội dung
x
Buổi trao đổi hợp tác với Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amines, Pháp.
Ngày 14/4/2023 Khoa Khoa học ứng dụng đã trao đổi với các Giáo sư Khoa Sinh học, Trường Picardie Jules Verne, Amiens, Pháp về việc triển khai các hợp tác giữa hai bên.
Buổi trao đổi hợp tác với Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amines, Pháp
Thời gian: 09h00 – 17h00 ngày 14/4/2023 Địa điểm: Phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Subscribe to Picardie Jules Vern