Nhảy đến nội dung
x
Buổi trao đổi hợp tác với Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amines, Pháp.
Ngày 14/4/2023 Khoa Khoa học ứng dụng đã trao đổi với các Giáo sư Khoa Sinh học, Trường Picardie Jules Verne, Amiens, Pháp về việc triển khai các hợp tác giữa hai bên.
Trao đổi học thuật với TS. Byung Sun Kim, Viện KIMS (Korea Institute of Materials Science)
Thảo luận chủ đề định hướng phát triển và nghiên cứu về Nanocomposites, vật liệu y sinh, tích trữ năng lượng.
Hoạt động giao lưu, trao đổi định hướng nghề nghiệp với công ty Mitek Việt Nam.
Buổi giao lưu SV khoa Khoa học Ứng dụng cùng với công ty MiTek Việt Nam.
Subscribe to trao đổi