Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng Anh-tiếng Việt)
Chương trình được biên soạn theo khung đào tạo của University of New South Wales, Australia, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới
Công nghệ sinh học- Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)
Các chuyên ngành của chương trình đào tạo mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường gồm: Khoa học Y sinh, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm
Subscribe to FA7420201