Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ sinh học- Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)
Các chuyên ngành của chương trình đào tạo mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường gồm: Khoa học Y sinh, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm
Công nghệ sinh học - chất lượng cao
Chương trình CNSH – Chất lượng cao được xây dựng có tính chuyên môn cao nhằm đáp ứng được các nhu cầu xã hội của ngành CNSH về việc làm, giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.
Subscribe to Chất lượng cao