Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 01/2024
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 9/2023 (đợt 1 và đợt 2) và tháng 10/2023
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).
Subscribe to nhận bằng