Nhảy đến nội dung
x
Chương trình QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - HEINEKEN VIETNAM GRADUATE PROGRAM (HVGP) đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Các NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI – Bạn đã sẵn sàng?

1.  Điều kiện ứng tuyển:

-   Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 2/2020

-   Không quá 2 năm kinh nghiệm (không tính thời gian thực tập/tình nguyện viên)

-   GPA >= 7.0 hoặc tương đương

-   Trình độ tiếng Anh tốt

-   Có năng lực lãnh đạo

-   Sẵn sàng thay đổi địa điểm công tác theo yêu cầu công việc (được Công ty thu xếp chỗ ở nếu địa điểm công tác ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh)

2.  Phòng ban tuyển dụng:

Thông báo về việc ngưng TSNN đợt 1B dành cho những SV có đăng ký môn học trong HK2/18-19
Theo quy định hiện nay, việc TSNN phải tối thiểu 2 tháng toàn thời gian. Vì vậy, Khoa  KHUD  ngưng TSNN của những SV này do đã đăng ký môn học ở HK2 dẫn đến Không đảm bảo thời gian TSNN.
Subscribe to Tập sự