Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học đợt tháng 12/2018
Thông tin tuyển sinh Đại học và sau Đại học năm 2020
Khoa Khoa Học Ứng Dụng thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập năm 2001, đào tạo kỹ sư của 02 ngành Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học và Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Hóa học.
Subscribe to Tuyển sinh