Nhảy đến nội dung
x
Fall semester admission 2020
Admission Calendar: Jan 15th, 2020 Application Opens (Online submission)
02 sinh viên của Khoa Khoa học Ứng dụng nhận được Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật AmCham 2018 “AmCham Women In Engineering Scholarship 2018”
Ngô Thị Kim Ngân – khoá 18 và Hồ Thị Thu Trang – khoá 17, đã được nhận học bổng của chương trình “AmCham Women In Engineering Scholarship 2018”.
Subscribe to Scholarship