Nhảy đến nội dung
x
02 sinh viên của Khoa Khoa học Ứng dụng nhận được Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật AmCham 2018 “AmCham Women In Engineering Scholarship 2018”
Ngô Thị Kim Ngân – khoá 18 và Hồ Thị Thu Trang – khoá 17, đã được nhận học bổng của chương trình “AmCham Women In Engineering Scholarship 2018”.
Subscribe to Engineering