Nhảy đến nội dung
x
Thông báo phản hồi danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức
SV phản hồi danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (về tín chỉ, nợ môn...).
Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2018 - bổ sung
Từ ngày 18 - 21/08/2018 Sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, chọn loại đơn Đăng ký xét tốt nghiệp để đăng ký.
Thông tin tuyển sinh Đại học và sau Đại học năm 2020
Khoa Khoa Học Ứng Dụng thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập năm 2001, đào tạo kỹ sư của 02 ngành Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học và Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Hóa học.
Subscribe to đăng ký