Nhảy đến nội dung
x
Thông báo phản hồi danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức
SV phản hồi danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (về tín chỉ, nợ môn...).
Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2018 - bổ sung
Từ ngày 18 - 21/08/2018 Sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, chọn loại đơn Đăng ký xét tốt nghiệp để đăng ký.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học (trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ) đợt tháng 12/2019
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Subscribe to đăng ký