Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đăng ký tham gia hội trại sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2018
Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký tham gia ngay vào Hội trại năm nay
Kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học trong cơ học của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng
Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU) giới thiệu cùng thày-cô, viên chức, sinh viên và người quan tâm một kết quả nghiên cứu mới
Thông báo V/v: Tuyển sinh viên tham gia nhóm Nghiên cứu khoa học (ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền)
Yêu cầu: SV năm 2 trở lên, đọc tài liệu tiếng Anh tốt, điểm tích lũy 7.0 trở lên, thích nghiên cứu khoa học
Subscribe to Nghiên cứu khoa học