Nhảy đến nội dung
x
VFIS Open Day 2019 - "Come by and Say Hi to VFIS"
Ngày: 2019-04-20 Thời gian:8:00 đến 15:00, ngày thứ Bảy, 20/04/2019 Địa điểm: Số 1, Đường D1, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM (bên trong Đại học Tôn Đức Thắng – 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TPHCM).
VFIS Open Day 2019 - "Come by and Say Hi to VFIS"
Ngày:2019-04-20 Thời gian:8:00 đến 15:00, ngày thứ Bảy, 20/04/2019 Địa điểm: Số 1, Đường D1, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM (bên trong Đại học Tôn Đức Thắng – 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TPHCM).
Thư mời tham dự ngày hội khai trường “Come by and Say Hi to VFIS" đến Cựu sinh viên, Học viên , Sinh viên
Kính gửi: Quý Anh, Chị Cựu Học viên, Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 
Subscribe to open day