Nhảy đến nội dung
x
Chương trình hội thao Khoa KHƯD năm 2018
Nhằm mục đích nâng cao sức khỏe và tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên sau giờ học căng thẳng, Khoa KHƯD đã tổ chức hội thao giữa từ ngày 19.11.2018 đến ngày 07.12.2018
Kết quả xử lý quá hạn đào tạo đợt tháng 11/2018
- SV thực hiện theo hướng dẫn trong file ( xem phần ghi chú) - SV nợ môn làm đơn xin học lớp vét nộp về Khoa KHUD, phòng C006 từ nay đến hết 31/12/2018.
Ngày hội việc làm 2019
Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (CECA) hân hạnh tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019
Subscribe to 2018