Nhảy đến nội dung
x
Hải sản được "tái sinh" bằng hóa chất 
Với các loại hóa chất được sử dụng, nhân viên chỉ cần "hô biến" trong 30 phút để bạch tuộc đen thành trắng.
Subscribe to tái sinh